"SURVEY Danmark holder lige en lille pause."

Helt uenig
Uenig
Hverken eller
Enig
Helt enig