Det er ikke mandag morgen der stinker. Det er dit arbejde.

Hvordan har du det søndag aften, når du tænker over, at du skal på arbejde mandag morgen? Glæder du dig eller ville du hellere slippe, hvis du kunne? Går du på arbejde af nød (dvs. pga. pengene) eller af lyst?

Masser af spørgsmål. Beklager. Det jeg egentlig vil udfordre dig lidt på er, om det du laver motiverer dig eller, såfremt du er leder, om dine medarbejdere er motiverede i en sådan grad, at de glæder sig til at komme på arbejde. Forskellen mellem den topmotiverede medarbejder og medarbejderen der blot går på arbejde for at have råd til at bo i sit hus er så stor, at den i bund og grund er nøglen til hvorvidt en organisation fungerer og om en virksomhed udvikler sig godt eller dårligt. Motiverede medarbejdere er simpelthen kimen til en virksomheds økonomiske succes. Så klart kan det siges.

For at skære det helt ud i pap: motiverede medarbejdere er langt mere ivrige efter at arbejde, har langt større lyst og evne til at komme med gode idéer (og fortælle om dem) og vil ofte give virksomheden ’gratis’ reklame blandt venner og familie (som ambassadører).
De bidrager således i langt højere grad til at opfylde de mål, som både topledelsen sætter – men i mindst ligeså høj grad de løbende mål, som afdelingen har. Og endda de interne mål, som medarbejderen selv har (deadlines, egne udviklingsmål osv.)

Når vi laver trivselsmålinger blandt medarbejdere, er det os magtpåliggende at give konkrete bud på hvor der skal sættes ind, så medarbejderne bliver mere glade for at gå på arbejde. Så enkelt kan det siges. Og det er en god investering for alle. Og vi mener alle. Det koster virksomheder og samfundet som helhed milliarder, at medarbejdere ikke trives i deres hverdag. Unødigt pjæk og lav produktivitet er de direkte konsekvenser af lav motivation.

Resultaterne på en trivselsmåling

En rapport med SURVEY Danmark som afsender vil indeholde figurer der viser svarfordelinger, gennemsnit osv. på alle spørgsmålene i undersøgelsen blandt jeres medarbejdere. De er rare at have og giver et fint billede af den nuværende situation – men de kan sjældent bruges fremadrettet. For på hvilke spørgsmål er det bedst at score højt? På indeklima? På medarbejdernes forhold til deres nærmeste leder? Det er der ikke et entydigt svar på. En rapport fra SURVEY Danmark vil derimod altid indeholde analyser af, hvilke forhold der er vigtigst for, at medarbejderne trives og er motiverede. Vi spørger ikke om, hvad medarbejderne mener er vigtigst, da mennesker har svært ved objektivt at vurdere hvad der motiverer dem mest på en arbejdsplads. I stedet beregner vi det og sætter det i kontekst med resultaterne på de enkelte spørgsmål. Således er det f.eks. ikke entydigt dårligt, hvis man ligger lavt på et spørgsmål, da det måske ikke betyder det store for medarbejdernes motivation.

Vi vil gerne lave en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i jeres organisation, så I kan sikre, at jeres største aktiv (jeres medarbejdere) trives i deres job.

2016-06-29T11:01:08+00:00