Tilfredshedsmålinger 2019-02-06T12:47:54+00:00

Tilfredshedsmålinger

Vi udfører undersøgelser af tilfredsheden blandt alle typer af stakeholders – medarbejdere, ledere, kunder, elever, forældre osv. Formålet er til alle tider at bidrage til at realisere vækstpotentialet i vores kunders forretning eller organisation.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Dine medarbejdere er dit største aktiv.

Derfor er det vigtig, at de har det godt – dvs. de er motiverede, initiativrige og engagerede. Hvis dette er opfyldt, falder sandsynligheden for at de søger nyt arbejde eller at de bliver hjemme mere end højest nødvendigt. Det gælder også det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som oftest (og skal) måles i en APV. Vi har lavet mange APV’er og trivselsmålinger blandt medarbejdere, og vi ved hvad spørgeskemaet og rapporten skal indeholde, for at I kan handle på den. Vi bidrager desuden til best practice inden for spørgsmålsformulering og spørgeteknik.

Læs mere her

Kundetilfredshedsundersøgelse

Tilfredse kunder sladrer til deres venner

Al forskning – og nej, det er ikke en floskel vi har fundet på til lejligheden – peger entydigt på en klar relation mellem kundetilfredshed og økonomisk vækst i en virksomhed. Årsagerne skyldes som oftest øget loyalitet, ambassadørvilje og betalingsvillighed blandt ens kunder. Når vi laver en kundetilfredshedsundersøgelse, er din virksomhed, dine ydelser, din service og dit brand i højsædet, for det er netop de ting vi gerne vil have dine kunders oplevelse af. Har du nok kunder (+100), kan vi tilmed lave en række analyser der viser præcis hvor du skal allokere ressourcerne for at øge deres tilfredshed.

Læs mere her

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugerundersøgelser kommer i mange afskygninger, men er oftest centreret omkring offentlige ydelser eller ydelser relateret til især børn og unge (f.eks. i dagtilbud, skoler, klub, osv.). Som ved andre tilfredshedsundersøgelser, søger en brugerundersøgelse at kortlægge styrkerne og udfordringerne ved præcis de forhold som karakteriserer jeres omgivelser og jeres brugere.

Elevtrivsel

Forældretilfredshed

Børnemiljøvurdering

Læs mere om BMV her

“En undersøgelse vil i sig selv ikke øge tilfredsheden. Det er opfølgningen der er vigtigst. Og den gør vi lettere for dig.”