Kundetilfredshedsundersøgelse 2019-05-27T07:48:02+00:00

Kundetilfredshedsundersøgelse (KTU)

Der findes ikke to ens undersøgelser af kundetilfredshed. Alle virksomheder har forskellige produkter, services, struktur, personale, profil, strategi, fokus, marked osv. Derfor er det ekstremt vigtigt, at spørgerammen nøje tilrettes den enkelte virksomhed. Lad SURVEY Danmark hjælpe jer.

Høj kundetilfredshed har ret gode følgevirkninger.

Hvorfor?

Kort fortalt; fordi tilfredse kunder er mere betalingsvillige, loyale og i højere grad er ambassadører – dvs. de taler pænt om jeres produkter eller anbefaler dem til deres netværk. En kundetilfredshedsundersøgelse vil give jer svar på, hvor jeres styrker og udfordringer er på en række forskellige faktorer og tilmed give jer konkrete bud på, hvad I kan gøre for at øge jeres kunders tilfredshed – og dermed få gavn af alle ’følgevirkningerne’ nævnt ovenfor.

Høj kundetilfredshed øger betalingsvilligheden og loyaliteten.

Kundemålinger bør som udgangspunkt ikke være anonyme

Det er normalt en god skik, at undersøgelser der på den ene eller anden måde har et personligt eller fortroligt præg (f.eks. om din egen eller dit barns trivsel) er anonyme. Det bør en kundeundersøgelse som udgangspunkt ikke være – primært fordi den sjældent omhandler personlige eller fortrolige forhold, men ikke mindst fordi, at den individuelle opfølgning bliver umulig, hvis man ikke kan se kundens svar på spørgsmålene.

Perfekt til relationsopbygning

…og netop tilgangen (beskrevet ovenfor) kan, hvis brugt korrekt, være exceptionel givtigt til personlig opfølgning efter undersøgelsens afslutning og bruges til konstruktiv og professionel relationsopbygning kunde og leverandør imellem.

En måling af kundetilfredshed er perfekt til relationsopbygning.

Individuel spørgeramme

Når SURVEY Danmark laver en undersøgelse blandt jeres kunder, starter vi altid med et møde, hvor vi sammen minutiøst går forholdet og kontakten med jeres kunder igennem for at kortlægge de områder, hvor kundetilfredsheden kan påvirkes. Derefter udarbejdes et individuelt (og således unikt) spørgeskema der er målrettet nøjagtig jeres kunder.

…men der er altid ting vi SKAL spørge om

Der er altid nogle få overordnede ting vi skal spørge om – både fordi de er gode at vide, men også for at få nogle afhængige forhold (variable) til de efterfølgende analyser. Disse forhold er ofte:

  • Den samlede tilfredshed med jer som leverandører
  • Hvorvidt kunden vil anbefale jer til andre (ambassadørvilje)
  • Hvorvidt kunden forventer fortsat at købe jeres produkt i fremtiden (fastholdelse)

Kundens svar på disse tre spørgsmål afhænger af en lang række forhold, som vi undersøger i den spørgeramme, som udarbejdes individuelt til jeres virksomhed.

Processen

En undersøgelse bør sjældent tage mere end ca. tre måneder inklusiv alle faser – dvs. indledende møde, udarbejdelse af spørgeramme, koordinering af (og hjælp med) respondentdata, selve dataindsamlingen over mail/web (tager ca. én måned) og den afsluttende rapportering og præsentation.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan måle tilfredsheden og loyaliteten blandt jeres kunder.

Kontakt

Telefon: 28 18 73 17
Mail: kontakt@survey.dk