Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2019-01-22T20:05:10+00:00

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

I SURVEY Danmark har vi solid erfaring med trivsels- og tilfredshedsmålinger blandt medarbejdere og er eksperter i hele processen fra udformning af spørgeramme/spørgeskema, elektronisk dataindsamling via mail/internet og den afsluttende rapportering og formidling af resultaterne.

Hvorfor?

Der er rigtig mange og rigtig gode grunde til at lave en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Jeres medarbejdere er jeres vigtigste aktiv, da de hver især bidrager til virksomhedens vækst pga. den viden, som I sammen har opbygget og nu bruger til løbende at udvikle virksomheden. Derfor er det vigtigt at forhindre, at medarbejderne søger væk, da det er både svært og dyrt at erstatte en medarbejder.
Samtidig har en række undersøgelser påvist, at medarbejdere der ikke trives i deres job, som oftest er mere fraværende fra jobbet pga. mere eller mindre reelle sygedage, end medarbejdere der er tilfredse.

Brugbare og handlingsorienterede rapporter

Den komplette proces bestå af fire overordnede trin, hvoraf SURVEY Danmark er den bærende kraft i de tre første trin. Opfølgningen skal du selv styre, men vi giver dig gode råd med på vejen og tilbyder desuden at afholde fokusgrupper efterfølgende for at underbygge den kvantitative vidensopbygning.

Rapporter fra SURVEY Danmark

Sådan kører processen

Step 1: Udformning af spørgeramme
Step 2: Dataindsamling
Step 3: Rapportering
Step 4: Opfølgning

Den komplette proces består således af fire overordnede trin, hvoraf SURVEY Danmark er den bærende kraft i de tre første trin. Opfølgningen skal du selv styre, men vi giver dig gode råd med på vejen og tilbyder desuden at afholde fokusgrupper efterfølgende for at underbygge den kvantitative vidensopbygning.

Opfølgning er vigtigt, men vi hjælper jer

I SURVEY Danmark er vi opmærksomme på den største faldgrube ved spørgeskemaundersøgelser: at rapporten bliver lagt i skuffen – både bogstaveligt talt og i overført betydning. Med andre ord; det er vigtigt, at resultaterne bliver brugt. Især af respekt for de medarbejdere, som har taget sig tid til at udfylde spørgeskemaet. I bedste fald er det spild af penge, hvis I ikke følger op. I værste fald kan det være skadende for trivslen, da det planter en række forventninger i hovederne på medarbejderne, som måske ikke bliver opfyldt.

Opfølgning er vigtigt

Hvis du ikke følger op på en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, kan dine medarbejdere faktisk blive mere utilfredse, end hvis I ikke lavede en undersøgelse til at starte med.
Kilde: Resultatorienterede Medarbejderundersøgelser

F.A.Q.

Det kommer an på hvor mange medarbejdere I er og deraf hvor mange afdelingsrapporter vi skal lave til jer. Vi plejer lidt kækt at sige, at en undersøgelse (inklusiv afdelingsrapporter) koster lige så meget som en enkelt månedsløn til virksomhedens direktør.
Vi plejer at sige ca. tre måneder.
En måned til udformning og løbende tilrettelse af spørgerammen.
En måned til dataindsamling.
En måned til udarbejdelse af jeres rapporter.
Vi laver medarbejderundersøgelser i virksomheder på mellem 20 og 2000 medarbejdere. Hvis vi skal lave en afdelingsrapport, skal der være mindst 5 svar deri for at opretholde anonymiteten.
Ja! Anonymitet er ekstremt vigtigt i mange undersøgelser – og især i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelserne foregår i eksternt system, som det kun er SURVEY Danmark der har adgang til. Vi videregiver aldrig enkeltbesvarelser til hverken kontaktpersoner hos jer, andre medarbejdere eller ledelsen.
Udover de ting, som I finder relevante (og det kan svinge meget fra virksomhed til virksomhed) indeholder en spørgeramme typisk spørgsmål om dagligdagen på jobbet (ansvar, variation osv.), den nærmeste leder, den øverste ledelse, udviklingsmuligheder, oplevelse af virksomheden udadtil samt spørgsmål om medarbejdernes generelle tilfredshed – herunder hvorvidt man forventer at være ansat om 2 år (fastholdelse) og om man vil anbefale andre at søge job i virksomheden (ambassadørvilje).
Hvis I gør det hvert andet år, er der rigelig tid til ind imellem til at implementere opfølgende tiltag på aktuelle udfordringer.

APV

Det er et krav, at man gennemfører en APV (arbejdspladsvurdering). Der er dog ikke noget krav om hvordan man gør det, så længe man skriftligt dokumenterer, det man har fundet frem til. En APV er ofte en naturlig del af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, men kan også sagtens laves som en stand-alone undersøgelse. SURVEY Danmark tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, når vi laver en APV, og vi har til alle tider en spørgeramme klar til din branche, så du ikke behøver at stykke en sammen selv.